โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551

VDO สาธิตการเต้นเต้าเต๋อซิ่นซี


ผอ.พาครูและนักเรียนออกกำลัง และเรียนรู้นั่งสมาธิ

ไม่มีความคิดเห็น: